Syarat sah dan wajib solat

  1. Suci daripada hadas kecil dan hadas besar
  2. Suci daripada najis
  3. Menutup aurat
  4. Mengadap kiblat
  5. Masuk waktu