Pengenalan

_____________________________________________________________

Maksud solat menurut bahasa ialah doa.

______________________________________________________________

Maksud solat dari segi istilah ialah beberapa perkataan dan perbuatan yang di dahului dengan takbir dan disudahi dengan salam beserta syarat-syarat tertentu.