Latihan

Jawab soalan di bawah dengan betul.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Lakunkan cara solat zuhur dengan betul.